info@mokervastgoed.nl

VERHUURD - Rembrandtlaan 5 te Sliedrecht

Winkelruimte met gratis openbare parkeergelegenheid voor de deur, gelegen langs de doorgaande weg in het centrum van Sliedrecht. De winkel beschikt over een frontbreedte van ca. 5,60 meter, een kantoorruimte en een magazijn met loopdeur aan de achterzijde (optioneel).

Locatie:

De winkelruimte is gelegen langs de doorgaande weg in het centrum van Sliedrecht, nabij het Burgemeester Winklerplein en de Kerkbuurt. In hetzelfde blok is een woninginterieur en –accessoire winkel gevestigd. Tegenover het pand een dierenspeciaalzaak, lingeriewinkel en een assurantiekantoor. Er is gratis openbare parkeergelegenheid voor de deur.

 

Afmetingen:

-              Winkelruimte    : ca.        85 m²;

-              magazijn          : OPTIONEEL

-              frontbreedte    : ca. 5,60 m¹. a

 

Parkeren:

Gratis openbare parkeergelegenheid voor de deur.

 

Bestemming:

Het pand is bestemd voor:

-              detailhandel, met uitzondering van supermarkten;

-              dienstverlening;

-              kantoren;

-              horeca van categorie 2 t/m 4;

-              wonen;

-              zorgvoorzieningen, zoals medische praktijken, klinieken en dagverblijven, consultatiebureaus en kinderopvang.

 

Voorzieningen/specificaties:

-              aluminium gevelpui met dubbele deur en isolerende beglazing;

-              luifel;

-              vrije hoogte ca. 2,58 meter;

-              deels betonvloer, deels houten vloer, de vloer is betegeld;  

-              systeemplafond met verlichting;  

-              voorbereiding voor professionele afzuiginstallatie;

-              magazijn met loopdeur (optioneel).

 

Reclamevoering:

Uitsluitend in overleg met en na goedkeuring van eigenaar/verhuurder.

 

Servicekosten:

Nader overeen te komen.

 

Huurperiode:

In nader overleg.

 

Huurbetaling:

Per maand vooruit door middel van automatische overboeking of automatische incasso.

 

Huurverhoging:

Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum, conform de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de Consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-alle huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 

Huurovereenkomst:

De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt op basis van het ROZ-model (Raad van Onroerende Zaken) kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, vastgesteld 17-09-2012 met bijbehorende Algemene Bepalingen gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Den Haag en op 2-10-2012 aldaar ingeschreven onder nummer 58/2012.

 

Zekerheidsstelling:

Bankgarantie ter grootte van een kwartaalverplichting huur inclusief servicekosten inclusief BTW.

 

Omzetbelasting:

De huurprijs wordt belast met de geldende omzetbelasting. Huurder en verhuurder opteren voor een BTW-belaste verhuur. Indien op basis van de nieuwe BTW-wetgevingsvoorstelling huurder niet meer aan het criterium meer dan 90% BTW-belaste prestaties verricht voldoet, en zodoende het verzoek om BTW-belaste verhuur niet geaccepteerd wordt, dan zal de huurprijs worden verhoogd met een nader door verhuurder vast te stellen percentage.

 

Oplevering:

In overleg.

 

De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

© Copyright Moker Vastgoed 2018.