info@mokervastgoed.nl

  • Laat uw vastgoed optimaal renderen!

  • Transparant, deskundig, innovatief!

  • Stem uw portefeuille af op uw doelstellingen!

  • Resultaatgericht, Trendbewust, Creatief!

     

  • Laat uw vastgoed niet verwaarlozen!

Projecten

Uitgangspunt van Moker Vastgoed is dat er op gedegen wijze een vastgoedstrategie wordt ontwikkeld, welke naadloos aansluit op de doelstelling van uw organisatie.

Moker Vastgoed beschikt over een team met tientalle jaren ervaring in commerciële dan wel maatschappelijke functies op het gebied van vastgoedmanagement en is bij uitstek geschikt om uw belangen te behartigen. Moker Vastgoed is, begin 2010, ontstaan door veel regionale vraag naar vastgoedmanagers en is uiteindelijk vertaald naar een landelijk concept.  

In onderstaand overzicht een inzicht in de projecten die Moker Vastgoed door de jaren heen heeft voltooid.

  

ProRail - Grondmanagement

Moker Vastgoed beheerde voor ProRail een omvangrijke, landelijke grondportefeuille met als uitgangspunt het merendeel af te stoten.

 

 Nederlandse Spoorwegen - Portefeuille optimalisatie

 Moker Vastgoed heeft bijgedragen aan de optimalisatie van de landelijke vastgoedportefeuille van de Nederlandse Spoorwegen. De werkzaamheden omvatten voornamelijk het strategisch verhuren en verkopen van vastgoed ten behoeve van de beoogde portefeuillekrimp.

 

 NIBE Nederland - Huisvestingsadvies

Het opstellen van een huisvestingsadvies voor NIBE Nederland met als resultaat een nieuwe, passende vestigingslocatie. Moker Vastgoed heeft eveneens de aanhuur van het object verzorgd.

 

Gort Modern Wonen - Vastgoedbeheer

Moker Vastgoed verzorgt het vastgoedbeheer van de portefeuille van de firma Gort Modern Wonen. De portefeuille omvat zowel commercieel vastgoed als woningen en wordt op commercieel, financieel, technisch, administratief en contractueel gebied beheert door Moker.

 

Duurzame Zorg - Ontwikkelovereenkomst tbv realisatie kleinschalig zorgcomplex

Moker Vastgoed en Stichting Duurzame Zorg zijn een samenwerkingsverband aangegaan om de realisatie van diverse kleinschalige zorgcomplexen te realiseren. Uitgangspunt is om diverse zorgorganisaties te voorzien van een zorgcomplex op basis van hun programma van eisen. 

   

ING Bank - Strategisch vastgoedmanagement

Moker Vastgoed heeft de omvangrijke vastgoedportefeuille van de ING Bank in kaart gebracht met als uitgangspunt om de portefeuille te laten slinken. Moker Vastgoed is tevens betrokken geweest bij de vele transacties om dit te bewerkstelligen.

 

 Vogel Wonen - Advies transformatie kantoor naar zorgcomplex

Moker Vastgoed heeft een adviesrapport uitgebracht, op verzoek van Vogel Wonen, om de transformatie van een kantoorvilla naar een zorgcomplex te realiseren. Het object wordt succesvol verhuurd aan een zorginstelling.

 

 

 

© Copyright Moker Vastgoed 2018.