info@mokervastgoed.nl

  • Laat uw vastgoed optimaal renderen!

  • Transparant, deskundig, innovatief!

  • Stem uw portefeuille af op uw doelstellingen!

  • Resultaatgericht, Trendbewust, Creatief!

     

  • Laat uw vastgoed niet verwaarlozen!

Maatschappelijk vastgoed

Lokale overheden, zoals gemeenten en waterschappen hebben veel vastgoed in eigendom. Vastgoed dat vanwege  de maatschappelijke functie veel aandacht nodig heeft.

Veel gemeenten hebben niet meer de expertise in huis om op een goede wijze het vastgoed te beheren. Daar zijn gemeenten zich terdege van bewust. Beheer van maatschappelijk vastgoed vraagt een allround kennis van de vastgoedmarkt. Van onderhoud, administratief beheer tot een strategisch portefeuillemanagement.

Moker Vastgoed is dé consultant die u als gemeente of waterschap kan helpen bij een adequaat beheer of strategisch vastgoedmanagement.

Een greep uit onze diensten die wij u kunnen aanbieden:

1. Het inventariseren van het gemeentelijk vastgoed.

- Weet u van uw gemeente wat de marktwaarde van het maatschappelijk vastgoed is?

- Weet u hoeveel vierkante meter u in uw gebouwen gebruikt en hoeveel er leeg staat?

- Weet u hoeveel grond uw gemeente in eigendom heeft?

- Weet u of uw gemeente  de gebouwen marktconform verhuurt?

Moker Vastgoed brengt het voor u inzichtelijk in kaart, indien gewenst onderverdeeld in het gemeentelijk vastgoed, sportaccommodaties en onderwijshuisvesting. 

2. Het opzetten of optimaliseren van de vastgoedinformatievoorziening; informatie over uw vastgoed verandert continu. Het is van groot belang dat u als gemeente een systeem tot uw beschikking heeft die de uitdaging van het actueel houden van informatie aan kan. Vanwege haar expertise is Moker Vastgoed bij uitstek uw partner.

3. De Wet markt en overheid verlangt van u als gemeente dat u kostendekkende of marktconforme tarieven voor gebruikers van uw vastgoed hanteert. Of het nu gaat om grond of gebouwen, Moker Vastgoed kan u passend adviseren over de noodzakelijke beleidsaanpassingen.

4. Hoe vreemd is het dat u als gemeente uw vastgoed nog niet duurzaam heeft gemaakt, terwijl energiebeleid dat ook van uw inwoners vraagt. Moker Vastgoed helpt u graag bij het verduurzamen van uw gebouwen en gronden.

5. Binnen een gemeente worden veel projecten uitgevoerd, die al dan niet volledig met vastgoed te maken hebben. Of het nu gaat om de uitgifte van bedrijventerreinen of een bouwproject van een school of sporthal, Moker Vastgoed neemt uw zorg uithanden als het gaat om de begeleiding van dergelijke projecten, binnen tijd en budget

Vraag vrijblijvend informatie of een offerte bij ons op!

Neem contact op

 

 

 

© Copyright Moker Vastgoed 2018.